História

Revitalitácia školskej záhrady

Charakteristika projektu:

Výsadba náhradných drevín, celková revitalizácia školskej záhrady, obľúbeného prestoru nielen študentov a pedagogických zamestnancov ale aj širokej verejnosti.

Číslo projektu:

Žiadateľ: Hotelová akadémia Prešov

Obec: Prešov

Názov projektu: Revitalitácia školskej záhrady

Výška grantu: 3000 €

História podporených projektov

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Ľubica Štúberová

Tel.:  048 / 470 10 95,
0902 526 755

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.