História

Oddychová zóna pri Malom Dunaji

Charakteristika projektu:

Vytvorenie oddychového miesta na brehu Malého Dunaja a jeho skrášlenie výsadbou okrasnej zelene.

Číslo projektu:

Žiadateľ: Základná organizácia Slovenského zväzu telesne postihnutých

Obec: Jahodná

Názov projektu: Oddychová zóna pri Malom Dunaji

Výška grantu: 2000 €

História podporených projektov

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Ľubica Štúberová

Tel.:  048 / 470 10 95,
0902 526 755

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.