História

Obecný jedlý les s kvitnúcou lúkou

Charakteristika projektu:

Výsadba jedlého lesa na permakultúrnych princípoch časti obce Nový Ruskov, lokalita je určená predovšetkým obyvateľom obce na relaxačno-vzdelávacie aktivity vo voľnej prírode.

Číslo projektu:

Žiadateľ: Obec Nový Ruskov

Obec: Nový Ruskov

Názov projektu: Obecný jedlý les s kvitnúcou lúkou

Výška grantu: 2350 €

História podporených projektov

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Ľubica Štúberová

Tel.:  048 / 470 10 95,
0902 526 755

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.