História

Návrat ku koreňom

Charakteristika projektu:

Vybudovanie obecného ekologického parku s oddychovou časťou, ovocným sadom a ukážkami drobnochovu.

Číslo projektu:

Žiadateľ: ZŠ s MŠ Spišské Bystré

Obec: Spišské Bystré

Názov projektu: Návrat ku koreňom

Výška grantu: 3000 €

História podporených projektov

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Ľubica Štúberová

Tel.:  048 / 470 10 95,
0902 526 755

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.