História

Komunitná záhrada na sídlisku Komárňanská

Charakteristika projektu:

Vytvorenie komunitej záhrady a ovocného sadu v zanedbanej časti obytného sídliska.

Číslo projektu:

Žiadateľ: Mesto Veľký Meder

Obec: Veľký Meder

Názov projektu: Komunitná záhrada na sídlisku Komárňanská

Výška grantu: 2500 €

História podporených projektov

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Ľubica Štúberová

Tel.:  048 / 470 10 95,
0902 526 755

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.