História

Jedlý živý plot v Panšula Parku Báhoň

Charakteristika projektu:

Výsadba izolačnej a okrasnej zelene v okolí športového areálu – pumptracku Panšula.

Číslo projektu:

Žiadateľ: OZ Villa Bahun

Obec: Báhoň

Názov projektu: Jedlý živý plot v Panšula Parku Báhoň

Výška grantu: 1500 €

História podporených projektov

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Ľubica Štúberová

Tel.:  048 / 470 10 95,
0902 526 755

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.