História

Zungov – vráťme život k Žitave

Charakteristika projektu:

Úprava okolia vodohospodárskej technickej pamiatky Zungov na rieke Žitava, výsadba drevín, zriadenie ohniska s posedením, nízkoúdržbová lúka, verejné kompostovisko.

Číslo projektu: 56

Žiadateľ: Obec Slepčany

Obec: Slepčany

Názov projektu: Zungov - vráťme život k Žitave

Výška grantu: Nitrianský €

História podporených projektov

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Ľubica Štúberová

Tel.:  048 / 470 10 95,
0902 526 755

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.