História

Zelený Mikuláš

Charakteristika projektu:

Výsadba kostrových vysokokmenných drevín v areáli oddychovej zóny pri potoku Smrečianka na sídlisku Podbreziny.

Číslo projektu: 115

Žiadateľ: Občianske združenie TATRY

Obec: Podbreziny

Názov projektu: Zelený Mikuláš

Výška grantu: 3000 €

História podporených projektov

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Ľubica Štúberová

Tel.:  048 / 470 10 95,
0902 526 755

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.