História

zelené átriUM

Charakteristika projektu:

Vybudovanie malej zelenej oddychovej oázy v átriu komunitno-coworkingového centra, vsiakavací trávnik, okrasná vertikálna zeleň.

Číslo projektu: 106

Žiadateľ: CoWorking Banská Bystrica

Obec: Banská Bystrica

Názov projektu: zelené átriUM

Výška grantu: 2500 €

História podporených projektov

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Ľubica Štúberová

Tel.:  048 / 470 10 95,
0902 526 755

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.