História

Zelená oáza radosti

Charakteristika projektu:

V školskom areáli bola zrealizovaná výsadba ovocných a okrasných drvín, zriadené kompostovisko s cieľom naučiť zhodnocovať organický odpad, vybudovaný systém zberu a využívania dažďovej vody

Číslo projektu: 34

Žiadateľ: Obchodná akadémia – Kereskedelmi Akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder

Obec: Veľký Meder

Názov projektu: Zelená oáza radosti

Výška grantu: 2500 €

História podporených projektov

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Ľubica Štúberová

Tel.:  048 / 470 10 95,
0902 526 755

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.