História

Zdravá, zelená a aktívna škola

Charakteristika projektu:

Rekultivácia časti areálu základnej školy, výsadba okrasných drevín, inštalácia hracích prvkov, vybudovanie pocitového chodníka pre deti.

Číslo projektu: 35

Žiadateľ: Základná škola Jánosa Aranya s VJM

Obec:

Názov projektu: Zdravá, zelená a aktívna škola

Výška grantu: 1700 €

História podporených projektov

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Ľubica Štúberová

Tel.:  048 / 470 10 95,
0902 526 755

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.