História

Záhrada, ktorá učí

Charakteristika projektu:

Na nevyužitom obecnom pozemku vysadili ovocné dreviny, zriadili a vysadili vyvýšené záhony, bylinkové záhony. Recyklujú organický odpad, ktorí používajú na hnojenie. Na pestovaní sa podieľajú všetky generácie občanov, niektoré radou, iné pomocou.

Číslo projektu: 119

Žiadateľ: Občianske združenie NADASD, Trstená na Ostrove

Obec: Trstená na Ostrove

Názov projektu: Záhrada, ktorá učí

Výška grantu: 1000 €

História podporených projektov

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Ľubica Štúberová

Tel.:  048 / 470 10 95,
0902 526 755

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.