História

Záhrada, ktorá učí a spája

Charakteristika projektu:

Výsadba ovocných drevín v areáli pôvodnej základnej školy, zvýraznenie vidieckeho charakteru lokality.

Číslo projektu: 100

Žiadateľ: Občianske združenie Malachovská škola

Obec: Malachov

Názov projektu: Záhrada, ktorá učí a spája

Výška grantu: 2500 €

História podporených projektov

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Ľubica Štúberová

Tel.:  048 / 470 10 95,
0902 526 755

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.