História

Výsadba zelene v obci Svodín

Charakteristika projektu:

Výsadba okrasných drevín na oddychovom mieste v centrálnej zóne obce s dôrazom na ich estetickú funkciu.

Číslo projektu: 16

Žiadateľ: Obec Svodín

Obec: Svodín

Názov projektu: Výsadba zelene v obci Svodín

Výška grantu: 2000 €

História podporených projektov

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Ľubica Štúberová

Tel.:  048 / 470 10 95,
0902 526 755

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.