História

Výsadba zelene, ovocných kríkov a stromov pri jazere obce Veľké Dvorníky

Charakteristika projektu:

Obnova verejného priestoru strého detského ihriska pri jazere v obci, výsadba ovocných drevín – stromov aj kríkov, inštalácia mobiliáru.

Číslo projektu: 13

Žiadateľ: Obec Veľké Dvorníky

Obec: Veľké Dvorníky

Názov projektu: Výsadba zelene, ovocných kríkov a stromov pri jazere obce Veľké Dvorníky

Výška grantu: 2600 €

História podporených projektov

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Ľubica Štúberová

Tel.:  048 / 470 10 95,
0902 526 755

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.