História

Vinosadská rodová alej

Charakteristika projektu:

Pozdĺž cyklotrasy Modra – Vinosady vysadené nové a ošetrené existujúce ovocné a medonosné dreviny, rekonštrukcia samotnej cyklotrasy, propagácia miestnej včelnice, skrášlenie autobusových zastávok.

Číslo projektu: 59

Žiadateľ: Dlhovekosť

Obec: Modra

Názov projektu: Vinosadská rodová alej

Výška grantu: 3000 €

História podporených projektov

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Ľubica Štúberová

Tel.:  048 / 470 10 95,
0902 526 755

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.