História

Včely v Mravenisku

Charakteristika projektu:

Zriadenie vlastnej školskej včelnice v areáli lesnej materskej škôlky, prevádzka včelárskeho krúžku, výchova mladých včelárov, výsadba medonosných rastlín.

Číslo projektu: 104

Žiadateľ: Otvorená škôlka

Obec: Banská Bystrica

Názov projektu: Včely v Mravenisku

Výška grantu: 1600 €

História podporených projektov

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Ľubica Štúberová

Tel.:  048 / 470 10 95,
0902 526 755

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.