História

Včelársky miniskanzen – náučno-oddychová zóna

Charakteristika projektu:

Revitalizácie starého ovocného sadu v areáli základnej školy, výstavba včelína, prevádzka školského včelárskeho krúžku vo včelnici.

Číslo projektu: 33

Žiadateľ: Základná škola s materskou školou Krajné

Obec: Krajné

Názov projektu: Včelársky miniskanzen - náučno-oddychová zóna

Výška grantu: 2500 €

História podporených projektov

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Ľubica Štúberová

Tel.:  048 / 470 10 95,
0902 526 755

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.