História

Skrášlenie okolia Starej Jedálne

Charakteristika projektu:

Pri rekonštrukčných prácach na budove bola poškodená existujúca stará zeleň, výsadba novej zelene a úprava plochy pred budovou na potreby stretávania verejnosti.

Číslo projektu: 70

Žiadateľ: Stará Jedáleň

Obec: Bratislava

Názov projektu: Skrášlenie okolia Starej Jedálne

Výška grantu: 3000 €

História podporených projektov

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Ľubica Štúberová

Tel.:  048 / 470 10 95,
0902 526 755

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.