História

RómaStrom

Charakteristika projektu:

Vyčistenie okrajovej časti obce a výsadba lokality ovocnými stromami a kríkmi v spolupráci s miestnou rómskou komunitou, ako súčasť dobrovoľníckej sociálnej práce.

Číslo projektu: 72

Žiadateľ: STRUK (Spoločnosť pre trvalo udržateľnú kultúru)

Obec: Medovarce

Názov projektu: RómaStrom

Výška grantu: 3000 €

História podporených projektov

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Ľubica Štúberová

Tel.:  048 / 470 10 95,
0902 526 755

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.