História

Revitalizácia historických hrádzi na potoku Majzlanka

Charakteristika projektu:

Rekonštrukcia pôvodných malých vodných stavieb (zdrží, priepustov, hatí) na miestom potoku s cieľom zachovať jednoduché originálne technické riešenia na zadržiavanie vody v krajine.

Číslo projektu: 98

Žiadateľ: Ing. Veronika Zeiselová

Obec: Vyšehradné

Názov projektu: Revitalizácia historických hrádzi na potoku Majzlanka

Výška grantu: 3500 €

História podporených projektov

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Ľubica Štúberová

Tel.:  048 / 470 10 95,
0902 526 755

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.