História

„Poď s nami sadiť stromy“

Charakteristika projektu:

Výsadba stromov, kríkov aj kvetov na bývalej spustnutej,dnes uz zrekultivovanej ploche s cieľom vybudovať oddychové miesto.

Číslo projektu: 38

Žiadateľ: Obec Sap

Obec: Sap

Názov projektu: „Poď s nami sadiť stromy“

Výška grantu: 2700 €

História podporených projektov

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Ľubica Štúberová

Tel.:  048 / 470 10 95,
0902 526 755

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.