História

Ovocný sad

Charakteristika projektu:

Výsadba ovocných drevín pozdĺž cesty medzi obcou a bývalým priemyselným areálom dnes zberným dvorom. Projekt spoluprácou rómskej menšiny, majority a komunitného centra prispieva aj k lepšej vzájomnej akceptácii.

Číslo projektu: 18

Žiadateľ: Obec Ulič

Obec: Ulič

Názov projektu: Ovocný sad

Výška grantu: 2500 €

História podporených projektov

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Ľubica Štúberová

Tel.:  048 / 470 10 95,
0902 526 755

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.