História

Oddychová zóna pri Skalickom potoku

Charakteristika projektu:

Vytvorenie krajinársky zaujímavej oddychovej zóny s výsadbou ovocných a dlhovekých alejových drevín. Stromy plnia aj funkciu izolačnej zelene, oddychové miesto oddeľujú o frekventovanej komunikácie.

Číslo projektu: 62

Žiadateľ: Mesto Skalica

Obec: Skalica

Názov projektu: Oddychová zóna pri Skalickom potoku

Výška grantu: 1600 €

História podporených projektov

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Ľubica Štúberová

Tel.:  048 / 470 10 95,
0902 526 755

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.