História

Návrat stromov do krajiny

Charakteristika projektu:

Výsadba tradičných starých odrôd ovocných drevín pozdĺž cesty z obce Hlboké do osady Hlbocký dvor popri vodnej nádrži.

Číslo projektu: 92

Žiadateľ: Obec Hlboké v spolupráci s OZ Prakoreň

Obec: Hlboké

Názov projektu: Návrat stromov do krajiny

Výška grantu: 4000 €

História podporených projektov

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Ľubica Štúberová

Tel.:  048 / 470 10 95,
0902 526 755

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.