História

Mestská džungľa na zjedenie

Charakteristika projektu:

Premena starej školskej záhrady na nový priestor s dôrazom na bylinkovo-ovocno-zeleninovú produkciu a edukačné aktivity. Výsadba ovocných drevín, založenie záhonov, vybudovanie kompostoviska a zásobníka na zachytávanie dažďovej vody.

Číslo projektu: 109

Žiadateľ: OZ Bakomi

Obec: Banská Štiavnica

Názov projektu: Mestská džungľa na zjedenie

Výška grantu: 2900 €

História podporených projektov

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Ľubica Štúberová

Tel.:  048 / 470 10 95,
0902 526 755

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.