História

Komunitný park – poďme spoločne vytvoriť krajšiu budúcnosť

Charakteristika projektu:

V areáli ZŠ revitalizácia existujúcich drevín, výsadba nových ovocných drevín, vytvorenie plochy na hranie aj s hracími prvkami a mobiliárom, zriadenie školského kompostoviska.

Číslo projektu: 75

Žiadateľ: NATURALISTA, občianske združenie

Obec:

Názov projektu: Komunitný park - poďme spoločne vytvoriť krajšiu budúcnosť

Výška grantu: 2200 €

História podporených projektov

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Ľubica Štúberová

Tel.:  048 / 470 10 95,
0902 526 755

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.