História

Event garden

Charakteristika projektu:

Premena starej záhrady v centre mesta na moderný spoločensko – kultúrno – sociálny priestor na stretávanie občanov.

Číslo projektu: 67

Žiadateľ: Aktívny PARK Rajec

Obec: Rajec

Názov projektu: Event garden

Výška grantu: 3000 €

História podporených projektov

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Ľubica Štúberová

Tel.:  048 / 470 10 95,
0902 526 755

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.