História

VŔBOVÉ ARBORÉTUM s náučným chodníkom- Trenčín obec

Charakteristika projektu:

Obnova zelene v území poškodenom výstavou nového železničného mosta na brehu Váhu.

Číslo projektu: 75

Žiadateľ: občianske združenie Pre Prírodu

Obec: Trenčín

Názov projektu: VŔBOVÉ ARBORÉTUM s náučným chodníkom- Trenčín obec

Výška grantu: 3 900,00 € €

História podporených projektov

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Ľubica Štúberová

Tel.:  048 / 470 10 95,
0902 526 755

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.