História

Návrat vody do komunitnej záhrady

Charakteristika projektu:

Vytvorenie komunitnej záhrady s vlastným zdrojom vody.

Číslo projektu: 30

Žiadateľ: Vrbovčan - občianske združenie- okres Michalovce, čast Vrbovec

Obec: Michalovce

Názov projektu: Návrat vody do komunitnej záhrady

Výška grantu: 1 700,00 € €

História podporených projektov

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Ľubica Štúberová

Tel.:  048 / 470 10 95,
0902 526 755

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.