História

Čo to tam rastie

Charakteristika projektu:

Práca s deťmi a mládežou pri pestovaní vlastných produktov v sociálne vylúčených komunitách.

Číslo projektu: 64

Žiadateľ: Človek v ohrození n.o. (východ)- Kojatice

Obec: Kojatice

Názov projektu: Čo to tam rastie

Výška grantu: 3 000,00 € €

História podporených projektov

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Ľubica Štúberová

Tel.:  048 / 470 10 95,
0902 526 755

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.