História

ARBORÉTUM BANISKO

Charakteristika projektu:

Obnova a ošetrenie starého ovocného sadu s rekreačným potenciálom v okrajovej časti mesta.

Číslo projektu: 17

Žiadateľ: Brezno pre občanov, n.o.

Obec: Brezno

Názov projektu: ARBORÉTUM BANISKO – projekt obnovy 
historického ovocného arboréta Banisko

Výška grantu: 2 500,00 € €

História podporených projektov

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Ľubica Štúberová

Tel.:  048 / 470 10 95,
0902 526 755

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.