2016

Zveľaďovanie verejného priestranstva obce

Číslo projektu: ZO 16 16


 

Žiadateľ: Obec Trstená na Ostrove

Obec: Trstená na Ostrove

Názov projektu: Zveľaďovanie verejného priestranstva obce

Výška grantu: 2 500 €

Charakteristika projektu:

Finálne riešenie okolia miestneho kultúrneho domu – centra kultúrneho a spoločenského života obce, revitalizácia existujúcej zelene, výsadba novej pri zachovaní vidieckeho charakteru prostredia.

História podporených projektov

Za 10 rokov sme toho stihli skutočne veľa. Presvedčte sa sami, aké zelené oázy sme už pomohli vytvoriť.

 
 
 

KONTAKT

Nadácia EKOPOLIS
Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor: Milan Hronec
tel.: 048 / 470 10 95
0911 452 457
e-mail: [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis.
Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.