História

Zveľaďovanie verejného priestranstva obce

Charakteristika projektu:

Finálne riešenie okolia miestneho kultúrneho domu – centra kultúrneho a spoločenského života obce, revitalizácia existujúcej zelene, výsadba novej pri zachovaní vidieckeho charakteru prostredia.

Číslo projektu: ZO 16 16

Žiadateľ: Obec Trstená na Ostrove

Obec: Trstená na Ostrove

Názov projektu: Zveľaďovanie verejného priestranstva obce

Výška grantu: 2 500 €

História podporených projektov

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Ľubica Štúberová

Tel.:  048 / 470 10 95,
0902 526 755

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.