História

Zelená záhrada – nové ohnivko v reťazi komunít

Charakteristika projektu:

Úprava záhrady v bezprostrednej blízkosti komunitného centra – bývalého policajného objektu. V jednej časti malý parčík s okrasnými drevinami a s posedením, v druhej ovocný sad a komunitná zeleninová záhradka s vyvýšenými záhonmi. Koterce po služobných psoch budú využité na chov malých hospodárskych zvierat.

Číslo projektu: ZO 16 08

Žiadateľ: Obec Ulič

Obec: Ulič

Názov projektu: Zelená záhrada - nové ohnivko v reťazi komunít

Výška grantu: 4000 €

História podporených projektov

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Ľubica Štúberová

Tel.:  048 / 470 10 95,
0902 526 755

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.