2016

Vyčistenie potoka a premostenie v parku v Stupave

Číslo projektu: ZO 16 29


 

Žiadateľ: Pour Art, občianske združenie

Obec: Stupava

Názov projektu: Vyčistenie potoka a premostenie v parku v Stupave

Výška grantu: 3 000 €

Charakteristika projektu:

Mestským parkom s rozlohou 12 ha preteká potok a delí ho na dve časti. Cieľom projektu je vyčistiť jeho koryto aj brehy, vybudovať novú pešiu lávku s cieľom prepojenia oboch častí parku a vysadiť okrasné dreviny.

História podporených projektov

Za 10 rokov sme toho stihli skutočne veľa. Presvedčte sa sami, aké zelené oázy sme už pomohli vytvoriť.

 
 
 

KONTAKT

Nadácia EKOPOLIS
Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor: Milan Hronec
tel.: 048 / 470 10 95
0911 452 457
e-mail: hronec@ekopolis.sk

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis.
Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.