História

Vyčistenie potoka a premostenie v parku v Stupave

Charakteristika projektu:

Mestským parkom s rozlohou 12 ha preteká potok a delí ho na dve časti. Cieľom projektu je vyčistiť jeho koryto aj brehy, vybudovať novú pešiu lávku s cieľom prepojenia oboch častí parku a vysadiť okrasné dreviny.

Číslo projektu: ZO 16 29

Žiadateľ: Pour Art, občianske združenie

Obec: Stupava

Názov projektu: Vyčistenie potoka a premostenie v parku v Stupave

Výška grantu: 3 000 €

História podporených projektov

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Ľubica Štúberová

Tel.:  048 / 470 10 95,
0902 526 755

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.