História

Včely pre remeslá aj krajinu

Charakteristika projektu:

Vzniknutá vzdelávacia farma predstaví význam citlivého chovu hosp. zvierat pre udržateľnú kultúrnu krajinu. Projekt prinesie zážitkový program pre školy a širokú verejnosť na tému tradičného hospodárenia. Na už existujúcej včelnici, ktorú každý rok navštívia desiatky škôl a stovky návštevníkov rozšíria chov o drobné hosp. zvieratá.

Číslo projektu: ZO 16 62

Žiadateľ: Občianske združenie kRaj

Obec: Závada

Názov projektu: Včely pre remeslá aj krajinu

Výška grantu: 3 500 €

História podporených projektov

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Ľubica Štúberová

Tel.:  048 / 470 10 95,
0902 526 755

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.