2016

Včely pre remeslá aj krajinu

Číslo projektu: ZO 16 62


 

Žiadateľ: Občianske združenie kRaj

Obec: Závada

Názov projektu: Včely pre remeslá aj krajinu

Výška grantu: 3 500 €

Charakteristika projektu:

Vzniknutá vzdelávacia farma predstaví význam citlivého chovu hosp. zvierat pre udržateľnú kultúrnu krajinu. Projekt prinesie zážitkový program pre školy a širokú verejnosť na tému tradičného hospodárenia. Na už existujúcej včelnici, ktorú každý rok navštívia desiatky škôl a stovky návštevníkov rozšíria chov o drobné hosp. zvieratá.

História podporených projektov

Za 10 rokov sme toho stihli skutočne veľa. Presvedčte sa sami, aké zelené oázy sme už pomohli vytvoriť.

 
 
 

KONTAKT

Nadácia EKOPOLIS
Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor: Milan Hronec
tel.: 048 / 470 10 95
0911 452 457
e-mail: [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis.
Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.