2016

Na túru za prameňmi Vihorlatu

Číslo projektu: ZO 16 36


 

Žiadateľ: Občianske združenie TELEKIA

Obec: Michalovce

Názov projektu: Na túru za prameňmi Vihorlatu

Výška grantu: 2 700 €

Charakteristika projektu:

Rekonštrukcia a výstavba infraštruktúry pre cyklistov a turistov smerujúcich do územia Vihorlatu. Zastrešenie známych prameňov pitnej vody a výstavba oddychových miest na 3 lokalitách najnavštevovanejších turistických chodníkov.

História podporených projektov

Za 10 rokov sme toho stihli skutočne veľa. Presvedčte sa sami, aké zelené oázy sme už pomohli vytvoriť.

 
 
 

KONTAKT

Nadácia EKOPOLIS
Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor: Milan Hronec
tel.: 048 / 470 10 95
0911 452 457
e-mail: hronec@ekopolis.sk

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis.
Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.