História

Na túru za prameňmi Vihorlatu

Charakteristika projektu:

Rekonštrukcia a výstavba infraštruktúry pre cyklistov a turistov smerujúcich do územia Vihorlatu. Zastrešenie známych prameňov pitnej vody a výstavba oddychových miest na 3 lokalitách najnavštevovanejších turistických chodníkov.

Číslo projektu: ZO 16 36

Žiadateľ: Občianske združenie TELEKIA

Obec: Michalovce

Názov projektu: Na túru za prameňmi Vihorlatu

Výška grantu: 2 700 €

História podporených projektov

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Ľubica Štúberová

Tel.:  048 / 470 10 95,
0902 526 755

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.