História

Včelárska minifarma

Charakteristika projektu:

Zámerom projektu je realizácia včelárskej minifarmy v areáli strednej školy, ktorá bude slúžiť začínajúcim včelárom, s dlhodobým cieľom podporiť vznik doplnkového predmetu včelárstvo. Úprava pozemku a osadenie úľov so včelstvami, nákup základných pomôcok, príprava odbornej učebne na prednášky, vytvorenie základného učebného materiálu a pracovných listov.

Číslo projektu: ZO 16 39

Žiadateľ: Stredná odborná škola polytechnická

Obec: Liptovský Mikuláš

Názov projektu: Včelárska minifarma

Výška grantu: 2 500 €

História podporených projektov

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Ľubica Štúberová

Tel.:  048 / 470 10 95,
0902 526 755

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.