2016

Včelárska minifarma

Číslo projektu: ZO 16 39


 

Žiadateľ: Stredná odborná škola polytechnická

Obec: Liptovský Mikuláš

Názov projektu: Včelárska minifarma

Výška grantu: 2 500 €

Charakteristika projektu:

Zámerom projektu je realizácia včelárskej minifarmy v areáli strednej školy, ktorá bude slúžiť začínajúcim včelárom, s dlhodobým cieľom podporiť vznik doplnkového predmetu včelárstvo. Úprava pozemku a osadenie úľov so včelstvami, nákup základných pomôcok, príprava odbornej učebne na prednášky, vytvorenie základného učebného materiálu a pracovných listov.

História podporených projektov

Za 10 rokov sme toho stihli skutočne veľa. Presvedčte sa sami, aké zelené oázy sme už pomohli vytvoriť.

 
 
 

KONTAKT

Nadácia EKOPOLIS
Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor: Milan Hronec
tel.: 048 / 470 10 95
0911 452 457
e-mail: [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis.
Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.