História

STRAND

Charakteristika projektu:

Revitalizácia areálu pôvodného miestneho kúpaliska z r. 1925, výsadba zelene, oprava existujúceho a výstavba nového mobiliáru, obnovenie prístupu k vode.

Číslo projektu: ZO 16 20

Žiadateľ: YOUNG FOLKS LC

Obec: Lučenec

Názov projektu: STRAND

Výška grantu: 3 200 €

História podporených projektov

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Ľubica Štúberová

Tel.:  048 / 470 10 95,
0902 526 755

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.