2016

S radosťou do záhrady

Číslo projektu: ZO 16 23


 

Žiadateľ: Základná škola Andreja Radlinského

Obec: Kúty

Názov projektu: S radosťou do záhrady

Výška grantu: 3 400 €

Charakteristika projektu:

Vybudovanie reprezentatívnej školskej záhrady s cieľom pestovania okrasných aj produkčných rastlín a chovu drobných hospodárskych zvierat. Pravidelná práca detí v záhrade má byť integrovanou súčasťou vzdelávacieho procesu.

História podporených projektov

Za 10 rokov sme toho stihli skutočne veľa. Presvedčte sa sami, aké zelené oázy sme už pomohli vytvoriť.

 
 
 

KONTAKT

Nadácia EKOPOLIS
Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor: Milan Hronec
tel.: 048 / 470 10 95
0911 452 457
e-mail: hronec@ekopolis.sk

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis.
Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.