História

S radosťou do záhrady

Charakteristika projektu:

Vybudovanie reprezentatívnej školskej záhrady s cieľom pestovania okrasných aj produkčných rastlín a chovu drobných hospodárskych zvierat. Pravidelná práca detí v záhrade má byť integrovanou súčasťou vzdelávacieho procesu.

Číslo projektu: ZO 16 23

Žiadateľ: Základná škola Andreja Radlinského

Obec: Kúty

Názov projektu: S radosťou do záhrady

Výška grantu: 3 400 €

História podporených projektov

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Ľubica Štúberová

Tel.:  048 / 470 10 95,
0902 526 755

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.