2016

Revitalizácia Strmej cesty

Číslo projektu: ZO 16 44


 

Žiadateľ: CEEV Živica

Obec: Bratislava II

Názov projektu: Revitalizácia Strmej cesty

Výška grantu: 1 000 €

Charakteristika projektu:

Projekt má za cieľ oživiť hodnotné, historické miesta Bratislavy a vytvoriť tak bezpečné a atraktívne možnosti prechádzok pre peších. Brigádnicky vyčistené schody na Strmej ceste, odstránenie buriny a osadenie nových lavičiek a značiek. Druhá aktivita je mapovanie schodov, skratiek a cestičiek na bratislavskom hradnom kopci. Výsledkom bude prehľadná mapa.

História podporených projektov

Za 10 rokov sme toho stihli skutočne veľa. Presvedčte sa sami, aké zelené oázy sme už pomohli vytvoriť.

 
 
 

KONTAKT

Nadácia EKOPOLIS
Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor: Milan Hronec
tel.: 048 / 470 10 95
0911 452 457
e-mail: [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis.
Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.