História

Revitalizácia Strmej cesty

Charakteristika projektu:

Projekt má za cieľ oživiť hodnotné, historické miesta Bratislavy a vytvoriť tak bezpečné a atraktívne možnosti prechádzok pre peších. Brigádnicky vyčistené schody na Strmej ceste, odstránenie buriny a osadenie nových lavičiek a značiek. Druhá aktivita je mapovanie schodov, skratiek a cestičiek na bratislavskom hradnom kopci. Výsledkom bude prehľadná mapa.

Číslo projektu: ZO 16 44

Žiadateľ: CEEV Živica

Obec: Bratislava II

Názov projektu: Revitalizácia Strmej cesty

Výška grantu: 1 000 €

História podporených projektov

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Ľubica Štúberová

Tel.:  048 / 470 10 95,
0902 526 755

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.