2016

Revitalizácia parku Mladosti na Štúrovej ulici

Číslo projektu: ZO 16 65


 

Žiadateľ: Mestský úrad Dunajská Streda

Obec: Dunajská Streda

Názov projektu: Revitalizácia parku Mladosti na Štúrovej ulici

Výška grantu: 2 500 €

Charakteristika projektu:

Revitalizácia mestského parku, ktorý slúži predovšetkým ako detské ihrisko. Poloha parku je veľmi priaznivá, nachádza sa vo frekventovanej časti mesta. Redukcia náletových drevín, úprava existujúcej zelene a výsadba nových okrasných drevín.

História podporených projektov

Za 10 rokov sme toho stihli skutočne veľa. Presvedčte sa sami, aké zelené oázy sme už pomohli vytvoriť.

 
 
 

KONTAKT

Nadácia EKOPOLIS
Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor: Milan Hronec
tel.: 048 / 470 10 95
0911 452 457
e-mail: [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis.
Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.