História

Revitalizácia parku Mladosti na Štúrovej ulici

Charakteristika projektu:

Revitalizácia mestského parku, ktorý slúži predovšetkým ako detské ihrisko. Poloha parku je veľmi priaznivá, nachádza sa vo frekventovanej časti mesta. Redukcia náletových drevín, úprava existujúcej zelene a výsadba nových okrasných drevín.

Číslo projektu: ZO 16 65

Žiadateľ: Mestský úrad Dunajská Streda

Obec: Dunajská Streda

Názov projektu: Revitalizácia parku Mladosti na Štúrovej ulici

Výška grantu: 2 500 €

História podporených projektov

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Ľubica Štúberová

Tel.:  048 / 470 10 95,
0902 526 755

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.