História

Pre krajšie centrum obce

Charakteristika projektu:

Revitalizácia centra obce – okolia multifunkčného objektu, výsadba okrasných drevín, založenie trávnika.

Číslo projektu: ZO 16 05

Žiadateľ: Obec Povoda

Obec: Povoda

Názov projektu: Pre krajšie centrum obce

Výška grantu: 3 000 €

História podporených projektov

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Ľubica Štúberová

Tel.:  048 / 470 10 95,
0902 526 755

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.