2016

Po vtáčej stope

Číslo projektu: ZO 16 56


 

Žiadateľ: Nadácia záchrany a obnovy Senianskeho kaštieľa

Obec: Senné

Názov projektu: Po vtáčej stope

Výška grantu: 2 500 €

Charakteristika projektu:

Hlavnou myšlienkou projektu je zatraktívniť vstup do Vtáčieho raja v Sennom, vyčistenie a úprava priestoru cca 1 ha, prístupový chodník v dĺžke cca 500 m, výsadba stromoradia z dubov letných, vybudovanie pristávacích mól na Čiernej vode v Sennom a v Stretave pre vodáckych návštevníkov.

História podporených projektov

Za 10 rokov sme toho stihli skutočne veľa. Presvedčte sa sami, aké zelené oázy sme už pomohli vytvoriť.

 
 
 

KONTAKT

Nadácia EKOPOLIS
Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor: Milan Hronec
tel.: 048 / 470 10 95
0911 452 457
e-mail: hronec@ekopolis.sk

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis.
Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.