História

Po vtáčej stope

Charakteristika projektu:

Hlavnou myšlienkou projektu je zatraktívniť vstup do Vtáčieho raja v Sennom, vyčistenie a úprava priestoru cca 1 ha, prístupový chodník v dĺžke cca 500 m, výsadba stromoradia z dubov letných, vybudovanie pristávacích mól na Čiernej vode v Sennom a v Stretave pre vodáckych návštevníkov.

Číslo projektu: ZO 16 56

Žiadateľ: Nadácia záchrany a obnovy Senianskeho kaštieľa

Obec: Senné

Názov projektu: Po vtáčej stope

Výška grantu: 2 500 €

História podporených projektov

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Ľubica Štúberová

Tel.:  048 / 470 10 95,
0902 526 755

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.