2016

Park generácií

Číslo projektu: ZO 16 79


 

Žiadateľ: Obec Hronský Beňadik

Obec: Hronský Beňadik

Názov projektu: Park generácií

Výška grantu: 2 500 €

Charakteristika projektu:

Základným cieľom projektu je revitalizácia zanedbaného verejného priestranstva a budovanie dobrých vzájomných vzťahov občanov v obci. Výsadba zelene, osadenie mobiliáru a detských zariadení.

História podporených projektov

Za 10 rokov sme toho stihli skutočne veľa. Presvedčte sa sami, aké zelené oázy sme už pomohli vytvoriť.

 
 
 

KONTAKT

Nadácia EKOPOLIS
Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor: Milan Hronec
tel.: 048 / 470 10 95
0911 452 457
e-mail: [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis.
Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.