História

Park generácií

Charakteristika projektu:

Základným cieľom projektu je revitalizácia zanedbaného verejného priestranstva a budovanie dobrých vzájomných vzťahov občanov v obci. Výsadba zelene, osadenie mobiliáru a detských zariadení.

Číslo projektu: ZO 16 79

Žiadateľ: Obec Hronský Beňadik

Obec: Hronský Beňadik

Názov projektu: Park generácií

Výška grantu: 2 500 €

História podporených projektov

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Ľubica Štúberová

Tel.:  048 / 470 10 95,
0902 526 755

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.