2016

Oddychová zóna v obci Jareček

Číslo projektu: ZO 16 81


 

Žiadateľ: Roma Markušovce, o.z.

Obec: Markušovce

Názov projektu: Oddychová zóna v obci Jareček

Výška grantu: 1 300 €

Charakteristika projektu:

Vybudovanie oddychovej zóny a malého detského ihriska na svojpomocne vyčistenom priestore v jednej z najznámejších spišských osád. Výsadba drevín, osadenie mobiliáru a hracích prvkov, osveta v oblasti triedenia odpadu.

História podporených projektov

Za 10 rokov sme toho stihli skutočne veľa. Presvedčte sa sami, aké zelené oázy sme už pomohli vytvoriť.

 
 
 

KONTAKT

Nadácia EKOPOLIS
Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor: Milan Hronec
tel.: 048 / 470 10 95
0911 452 457
e-mail: [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis.
Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.