História

Oddychová zóna v obci Jareček

Charakteristika projektu:

Vybudovanie oddychovej zóny a malého detského ihriska na svojpomocne vyčistenom priestore v jednej z najznámejších spišských osád. Výsadba drevín, osadenie mobiliáru a hracích prvkov, osveta v oblasti triedenia odpadu.

Číslo projektu: ZO 16 81

Žiadateľ: Roma Markušovce, o.z.

Obec: Markušovce

Názov projektu: Oddychová zóna v obci Jareček

Výška grantu: 1 300 €

História podporených projektov

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Ľubica Štúberová

Tel.:  048 / 470 10 95,
0902 526 755

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.