2016

KRAJINA AKO ŽIVÁ UČEBŇA

Číslo projektu: ZO 16 50


 

Žiadateľ: Občianske združenie Pre Prírodu

Obec: Trenčín

Názov projektu: KRAJINA AKO ŽIVÁ UČEBŇA

Výška grantu: 2 600 €

Charakteristika projektu:

Hlavnou myšlienkou projektu je vytvoriť v krajskom meste na nábreží Váhu ukážkový priestor, ktorý bude slúžiť ako živá multifunkčná učebňa pre školy aj pre verejnosť. Náučno-relaxačný chodník pre pešiu a konskú turistiku, hipoterapiu aj rekreačný beh, ohnisko s posedením, prístrešok s vegetačnou strechou, genofondový ovocný sad.

História podporených projektov

Za 10 rokov sme toho stihli skutočne veľa. Presvedčte sa sami, aké zelené oázy sme už pomohli vytvoriť.

 
 
 

KONTAKT

Nadácia EKOPOLIS
Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor: Milan Hronec
tel.: 048 / 470 10 95
0911 452 457
e-mail: [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis.
Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.