2016

Komunitné záhrady a malé farmy “Pod Hrúnom”

Číslo projektu: ZO 16 22


 

Žiadateľ: Občianske združenie Gaštanový koník

Obec: Snina

Názov projektu: Komunitné záhrady a malé farmy "Pod Hrúnom"

Výška grantu: 2 500 €

Charakteristika projektu:

Projekt spolupráce Rómov a nerómov bývajúcich na jednej ulici. Zdieľaním vedomostí a pracovných zručností v pestovaní zeleniny a ovocia, a chove drobných domácich zvierat prispeje projekt ku schopnosti zabezpečiť si potraviny dokonca v BIO kvalite. Vzdelávaním detí motivovať k práci v záhrade, estetike a ekológii.

História podporených projektov

Za 10 rokov sme toho stihli skutočne veľa. Presvedčte sa sami, aké zelené oázy sme už pomohli vytvoriť.

 
 
 

KONTAKT

Nadácia EKOPOLIS
Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor: Milan Hronec
tel.: 048 / 470 10 95
0911 452 457
e-mail: [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis.
Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.