História

Komunitné záhrady a malé farmy „Pod Hrúnom“

Charakteristika projektu:

Projekt spolupráce Rómov a nerómov bývajúcich na jednej ulici. Zdieľaním vedomostí a pracovných zručností v pestovaní zeleniny a ovocia, a chove drobných domácich zvierat prispeje projekt ku schopnosti zabezpečiť si potraviny dokonca v BIO kvalite. Vzdelávaním detí motivovať k práci v záhrade, estetike a ekológii.

Číslo projektu: ZO 16 22

Žiadateľ: Občianske združenie Gaštanový koník

Obec: Snina

Názov projektu: Komunitné záhrady a malé farmy "Pod Hrúnom"

Výška grantu: 2 500 €

História podporených projektov

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Ľubica Štúberová

Tel.:  048 / 470 10 95,
0902 526 755

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.