2016

Komunitná záhrada a Jedlý park v Trnave

Číslo projektu: ZO 16 61


 

Žiadateľ: Trnavská alternatíva.sk

Obec: Trnava

Názov projektu: Komunitná záhrada a Jedlý park v Trnave

Výška grantu: 2 000 €

Charakteristika projektu:

Vybudovanie mestskej komunitnej záhrady, výsadba ovocných stromov a drobných ovocných bobuľovín v časti areálu mestskej školy, vytvorenie vyvýšených záhonov a políčok na pestovanie zdravej a ekologickej zeleniny, hmyzí hotel, vlastná nádrž na zachytávanie dažďovej vody zo striech školy na zavlažovanie, vytvorenie oddychovej zóny s posedením.

História podporených projektov

Za 10 rokov sme toho stihli skutočne veľa. Presvedčte sa sami, aké zelené oázy sme už pomohli vytvoriť.

 
 
 

KONTAKT

Nadácia EKOPOLIS
Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor: Milan Hronec
tel.: 048 / 470 10 95
0911 452 457
e-mail: [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis.
Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.