História

Komunitná záhrada a Jedlý park v Trnave

Charakteristika projektu:

Vybudovanie mestskej komunitnej záhrady, výsadba ovocných stromov a drobných ovocných bobuľovín v časti areálu mestskej školy, vytvorenie vyvýšených záhonov a políčok na pestovanie zdravej a ekologickej zeleniny, hmyzí hotel, vlastná nádrž na zachytávanie dažďovej vody zo striech školy na zavlažovanie, vytvorenie oddychovej zóny s posedením.

Číslo projektu: ZO 16 61

Žiadateľ: Trnavská alternatíva.sk

Obec: Trnava

Názov projektu: Komunitná záhrada a Jedlý park v Trnave

Výška grantu: 2 000 €

História podporených projektov

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Ľubica Štúberová

Tel.:  048 / 470 10 95,
0902 526 755

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.