História

FlóraPark Liptovská Osada

Charakteristika projektu:

Vytvorenie kombinovanej záhrady v nevyužitej časti školského areálu. Výsadba ovocného sadu, rekonštrukcia skleníka, vybudovanie včelína s cieľom podporiť krúžok Chov včiel, zariadenia na zužitkovanie dažďovej vody.

Číslo projektu: ZO 16 42

Žiadateľ: ZŠ s MŠ Liptovská Osada

Obec: Liptovská Osada

Názov projektu: FlóraPark Liptovská Osada

Výška grantu: 2 700 €

História podporených projektov

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Ľubica Štúberová

Tel.:  048 / 470 10 95,
0902 526 755

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.