2016

FlóraPark Liptovská Osada

Číslo projektu: ZO 16 42


 

Žiadateľ: ZŠ s MŠ Liptovská Osada

Obec: Liptovská Osada

Názov projektu: FlóraPark Liptovská Osada

Výška grantu: 2 700 €

Charakteristika projektu:

Vytvorenie kombinovanej záhrady v nevyužitej časti školského areálu. Výsadba ovocného sadu, rekonštrukcia skleníka, vybudovanie včelína s cieľom podporiť krúžok Chov včiel, zariadenia na zužitkovanie dažďovej vody.

História podporených projektov

Za 10 rokov sme toho stihli skutočne veľa. Presvedčte sa sami, aké zelené oázy sme už pomohli vytvoriť.

 
 
 

KONTAKT

Nadácia EKOPOLIS
Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor: Milan Hronec
tel.: 048 / 470 10 95
0911 452 457
e-mail: [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis.
Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.